Spring menu over

Movia strategi

Movia driver den lokale og regionale kollektive transport med bus, lokaltog og flextrafik og vores mission er at levere bæredygtig mobilitet, der hænger sammen for alle. 

havnebus_islands brygge_siloer_pige_efterår. Foto: Ulrik Jantzen

Se den korte video om hvordan Movias strategi 2023-2025 sikrer effektiv drift og gode kundeoplevelser.

Movia leverer bæredygtig mobilitet ved at arbejde ud fra tre strategiske retninger frem mod 2025.

Herunder kan du læse en kort beskrivelse af de tre strategiske retninger, som Movia arbejder med.

Vores vision: Movia samarbejder for at kollektiv transport er et attraktivt mobilitetsvalg.

Vil du vide mere?

Download Movias strategi for 2023 - 2025 og læs mere om de tre retninger, Movia arbejder ud fra.

 

Du kan også læse Movias mobilitetsplan 2020 - 2024, som er den handlingsplan, hvor Movias strategi kommer til live. Her kan du læse mere om de specifikke 12 indsatsområder, som Movia arbejder med i samarbejde med kommuner og regioner.