Spring menu over
Piger i bus, som kigger på mobiltelefon

Samfundsansvar

Movias ESG-rapport 2022: Vi følger planen

Kollektiv transport er vigtig for, at mange borgeres hverdagskabale kan gå op. På Sjælland, Lolland, Falster og Møn leverer Movia en stor del af den med vores fire transporttilbud: busser, lokaltog, flextrafik og havnebusser. Movia er en offentlig virksomhed med fokus på klima og miljø og dermed også på, hvordan vi kan være en relevant aktør i transportmarkedet som leverandør af bæredygtige trafikløsninger. Derfor gør vi hvert år status på udviklingen af vores indsatser på områder som klima, kundetilfredshed, arbejdsmiljø, samarbejde etc.

Mere grøn end gul

De gule busser på Sjælland og øerne er efterhånden mere grønne end gule. I 2022 har vi, sammen med kommuner og regioner, sikret en markant vækst i antallet af klimavenlige busser på vejene – fra 160 i 2021 til 340 ved udgangen af 2022. Det betyder mindre luftforurening, mindre støj og bedre vilkår for klima og miljø. Movia er en del af et stort netværk, som udgør borgernes kollektive transport, og hver dag arbejder Movias medarbejdere sammen med vores mange samarbejdspartnere for, at flere skal transportere sig sammen - bæredygtigt og effektivt. Og passagererne er glade for Movia. Faktisk var ca. 95 pct. af Movias passagerer enten tilfredse eller meget tilfredse i 2022, hvilket er en lille stigning i forhold til ca. 94 pct. i 2021.

”Vi stolte over, at så mange er tilfredse med deres oplevelse. Og vi fortsætter den grønne omstilling i samarbejde med kommuner og regioner"

Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør.

I Movias ESG-rapport 2022 kan du læse om vores arbejde for at sikre gode vilkår for kunder, medarbejdere og leverandører.

Du har også mulighed for at dykke ned i de enkelte nøgletal for 2022 som bl.a. opgør udledningen af NOx, partikler og CO2. Opgørelserne er opdelt for bus, lokaltog og flextrafik, men også opdelt på de enkelte kommuner og regioner.

Dronefoto af en gul bus på en vej med grøn skov omkring.