Spring menu over
Billede af mennesker som står ved et smart stop og kigger i deres smartphones. Foto: Ulrik Jantzen

Samarbejdet i DOT

Hvad er DOT?

DOT er et samarbejde mellem DSB, Metro og Movia, som har til formål at gøre det nemt at være kunde i den offentlige transport på Sjælland.

DSB, Movia og Metroselskabet har i DOT høje ambitioner om, at det skal være en god oplevelse at rejse med bus, tog og metro.

DOTs mål er, at flere skal rejse sammen i stedet for hver for sig. Når flere vælger at transportere sig sammen, gavner det både klima og trængsel. Med løbende forbedringer sikrer DOT, at den kollektive transport på Sjælland tager udgangspunkt i kundernes oplevelser og inviterer dem til at blive en del af indsatsen for bedre rejser til gavn for alle.

Her kan du læse om DOTs 2023-strategi. Målene i strategien er vejledende og udtrykker en ambition for, hvad DOT kan udrette gennem samarbejdet inden for disse fire områder:

  • Forenkling af produktudbud og færre salgskanaler
  • Gode skiftemuligheder og korrespondance
  • Effektiv og relevant trafikinformation
  • Ensartet kommunikation og markedsføring

Organisering i DOT
DOT er organiseret med et sekretariat, en bestyrelse, et interessentskab og fire arbejdsgrupper. DOTs sekretariat ledes af sekretariatschef Rune Jon Jensen.

DOTs bestyrelse

Bestyrelsen udgøres af direktører fra DSB, Metroselskabet og Movia, som mødes 8-10 gange årligt. Bestyrelsesmedlemmerne sidder på skift som formand ét år ad gangen.