Spring menu over
Billede af to mænd der mødes ved en togstation foran et knudepunktsskilt

Knudepunktskiltet markerer det gode skift mellem samkørsel og kollektiv transport

Med fysiske skilte bliver det nemmere for chauffører og passagerer at finde hinanden, når de vil samkøre, ligesom det bliver lettere at kombinere samkørsel med kollektiv transport. Ved knudepunktskiltet findes en parkeringsplads til korttidsparkering.

Knudepunktskiltene er sat op, så de understøtter mobilitetsløsninger både i bymiljøer med ny delemobilitet, ved porten til erhvervsområder, ved lokaltogsstationer og busterminaler uden for større byer.

Movia og kommunerne sætter med Movias Mobilitetsplan 2020 fokus på at forbedre skiftene mellem bus og tog, samt understøtte mulighederne for cykelparkering og parkér-og-rejs.

Læs mere om Movias arbejde med trafikale knudepunkter.