Spring menu over

Stationsnærhedsrapport

DTU Transport har for Movia udarbejdet rapporten ”Internationale og nationale erfaringer for effekten af forskellige typer højklasset kollektiv transport og tæthed til stationer og standsningssteder”.

Rapporten er blandt andet baseret på studier af en række nationale og internationale erfarin-ger. I rapporten peges på, at en række faktorer indikerer, at der kan opnås strategiske effekter ved indførelse af højklasset, kollektiv trafik uanset om det sker som metro, letbane eller BRT-løsninger (Bus Rapid Transit). Det er således ikke valget af transportsystem, men snarere den konkrete implementering, der er vigtig.

Forskerne på DTU anbefaler tre ting der kan arbejdes videre med følgende:

1. Graduering af stationsnærhedsprincippet med store zoner for tog/metro, mellemstore zoner for letbane/lokalbane og mindre zoner for BRT.

2. Beregning af stationsoplande ud fra faktisk gang-/cykelafstand i stedet for som cirkulære oplande.

3. God udformning af terminaler kan i sig selv have betydning for passagerernes rutevalg og oplevelse af den kollektive transport.

Rapporten er udarbejdet af DTU Transport for Movia og kan downloades i sin helhed her.