Spring menu over

Pjece om takstharmonisering

Takst Sjælland trådte i kraft 15. januar 2017 og er en af de største reformer af priserne i den kollektive transport siden 1970’erne. Med reformen skabtes der enkelhed i priserne, og hele den kollektive trafik på Sjælland kom til at hænge bedre sammen.

Reformen har gjort den kollektive transport mere attraktiv. Det er slut med uigennemsigtige priser for enkeltbilletter, rejsekort og periodekort. Rejsekortet er altid billigere end enkeltbilletten og også billigere end periodekortet med mindre, man rejser ca. 26 gange på samme strækning på en måned, så kan et periodekort være billigere.

I pjecen ”Sjælland samles i ét stort pendlingsområde” gives et godt overblik over de centrale ændringer, reformen har medført.

Det er selskaberne i Din Offentlige Transport (DOT) - DSB, Metroselskabet og Movia – der i fællesskab står bag reformen.

Selskaberne ønsker med pjecen fra DOT at give samlet information om reformen til politikere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter.

Læs pjecen her