Spring menu over

Nyt Bynet Evaluering 2021

Cityringen og Nyt Bynet er den største strukturændring af den kollektive transport i Storkøbenhavn siden metroen blev introduceret i 2002-03.

Ændringerne skulle komme til at berøre over 100 mio. buspassagerer på årsplan, og det ville blive en stor opgave at planlægge og gennemføre for kommuner, region og Movia. Målet var, at en omkalfatring af busnettet i hovedstadsområdet som sikrede en samlet effektiv udnyttelse af hele systemet med ny metro og tæt samspil til bus og det øvrige tognet.

Cityringens 17 nye metrostationer medførte, at mange buslinjer skulle ændre rute og køre nye steder hen, så tog, bus og metro bedre supplerede hinanden, og så man kunne komme hurtigt og direkte til og fra metro og tog ind og ud af byen i et nyt transportnet – Nyt Bynet. Konkret medførte Nyt Bynet
ændringer for 33 buslinjer og åbnede søndag i efterårsferien d. 13. oktober 2019.

Forventningen var at ca. en femtedel af passagererne i København og Frederiksberg ville forlade busserne til fordel for Cityringen. Evalueringen viser, at succeskriterierne i planlægningen er opnået.

Læs evalueringen af Nyt Bynet her