Spring menu over

Årsrapport og budget

Frem til 2013 udarbejdede Movia både et årsregnskab og en særskilt beretning. Fra 2014 indgår årsberetningen som en del af den samlede årsrapport.


Movia vedtager årligt i december budgettet for det kommende år. Og Movias årsrapport vedtages af bestyrelsen hvert år i februar.

Movias samlede økonomi udgør ca. 5 mia. kr. årligt. Movia er et indkøbsfællesskab for de 45 kommuner og to regioner på Sjælland og øerne, hvor der hvert år udbydes bus- og flextrafikkørsel. Al kørsel leveres af private virksomheder på kontrakt med Movia.

Så på trods af at Movia hvert år transporterer knap 200 mio. passagerer, ejer Movia hverken busser eller flextrafikbiler, og har heller ikke chaufførerne ansat.

Klik her for at se alle Movias budgetter og regnskaber