Spring menu over
Dronebillede af havnebus mens den sejler.

Movias ledelse

Movias organisation består af et repræsentantskab, en bestyrelse, samt den øvrige organisation.

Movia blev etableret 1. januar 2007 som led i Strukturreformen og erstattede de tidligere trafikselskaber HUR, VT og STS, i Hovedstadsregionen samt Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt. Movias område dækker over Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Movias øverste myndighed er repræsentantskabet, og bestyrelsen er selskabets øverste ledelse. Movias daglige drift varetages af administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen. Direktionen består herudover af direktør for Kunder og Kommunikation Marlene Holmgaard Fris, ressourcedirektør Eskil Thuesen og plandirektør Per Gellert.

Movias forretningsenheder

 • Trafik og Planlægning 
  Enheden dækker Movias operationelle arbejde i form af  planlægningsopgaver og skal skabe sammenhæng mellem ejernes behov for planlægning af kollektiv transport og operatørmarkedernes efficiens.
  Plandirektør Per Gellert.

 • Ressourcer og Drift 
  Enheden dækker Movias drifts- og koncernstyringsopgaver, herunder ressourcestyring og udvikling af Movias virksomhed.
  Ressourcedirektør Eskil Thuesen

 • Kunder og Kommunikation 
  Enheden varetager kommunikation, markedsføring, public affairs, salgskanaler, kundesvar, forretningsplan, DOT, jura og ledelsesbetjening.
  Direktør for Kunder og Kommunikation, Marlene Holmgaard Fris

Movias direktion