Spring menu over
Billede af mennesker som står ved et smart stop og kigger i deres smartphones. Foto: Ulrik Jantzen

Evaluering af test med intelligente stoppesteder

Forsøg med intelligente stoppesteder, ”Smart Stop”, fik en positiv modtagelse. Sammen med Rødovre og Gladsaxe kommuner har Movia gennemført forsøg med såkaldte intelligente stoppesteder. I forsøget har buskunder på 247 stoppesteder fra november 2020 til januar 2021 automatisk fået push-besked om bussens afgangstider direkte på mobilen, når de ventede ved stoppestedet. Smart Stop hedder det nye koncept, som gør stoppestederne uden en digital nedtællingsskærm i stand til at bringe information om afgangstider direkte til kundernes mobil, når de står og venter ved stoppestedet.

Med Smart Stop bliver stoppesteder uden en digital nedtællingsskærm i stand til at bringe information om afgangstider direkte til kundernes mobil. 

Smart Stop baserer sig på såkaldt beaconteknologi. En beacon er en lille sender, som via bluetooth sørger for, at sende automatisk besked om næste bus direkte på kundernes smartphone, når de står ved stoppestedet. Forudsætningen er, at man har Rejseplanens app på sin mobil, har accepteret at modtage notifikationer fra appen, og har aktiveret Bluetooth på sin mobil.

Formålet med forsøget i Rødovre og Gladsaxe kommuner var at afdække om intelligente stoppesteder er en god måde at give kunderne afgangstider for busserne direkte på mobilen, når de står ved stoppestedet.


Tilfredse med Smart Stop information
En kundeevaluering baseret på 318 kundeinterviews ved stoppesteder og i busser i Gladsaxe og Rødovre kommuner viser, at markant flere kunder har set eller hørt om Smart Stop i forhold til tidligere forsøg med samme teknologi. Især har informationsmaterialer på stoppesteder og i busser vakt kundernes opmærksomhed. Knap halvdelen af de adspurgte oplever, at Smart Stop er en fordel på stoppesteder uden countdown-skærme. Langt de fleste, som har prøvet at bruge Smart Stop, har forstået hvordan man bruger det, kan se værdien af servicen og er tilfredse med informationen. I de to kommuner har 13 pct. af kunderne prøvet at bruge Smart Stop. Kunder, der ikke har prøvet Smart Stop, begrunder det med, at de primært finder deres afgangstider andre steder og at de ikke kendte til Smart Stop. Evalueringen er gennemført af analysefirmaet Epinion.


Under forsøget var det muligt at give feedback om Smart Stop til Movia via moviatrafik.dk/smartstop, hvilket 41 kunder benyttede sig af. Ca. 40 pct. har givet positiv feedback med beskeder om, at Smart Stop virker fint og er et smart tiltag. Negativ feedback skyldes primært udfordringer med at få push-beskeder fra Smart Stop til at virke eller med at forstå, hvordan man kom i gang.


Smart Stop skal testes på flere stoppesteder
På baggrund af evalueringen har Movias bestyrelse 15. april 2021 besluttet at forlænge Smart Stop forsøget i Rødovre og Gladsaxe kommuner samt udvide forsøget til flere kommuner, så Smart Stop kan testes på i alt ca. 500 stoppesteder. I det forlængede forsøg testes en mere brugervenlig funktionalitet på kundernes mobil, så det bliver nemmere at komme i gang med at bruge Smart Stop. Forsøget gennemføres over en periode på 9 måneder med start i 2021, så der er god tid for kunderne til at vænne sig til at bruge Smart Stop.