Spring menu over
BRT, Høje Taastrup St.

Seks BRT-projekter på tværs af Danmark

Trafikselskaberne Midttrafik, NT og Movia har etableret et samarbejde, hvor trafikselskaberne i fællesskab arbejder for, at vi højere grad rejser sammen og lader bilen stå. BRT er en ny klimavenlig løsning i den kollektive transport, som kan stå klar hurtigt, modvirke trængslen på vejene og bidrage til den grønne omstilling.

Et af resultaterne af samarbejdet er et katalog med seks aktuelle BRT-projekter på tværs af Danmark.

Der findes mange udenlandske BRT-systemer, men BRT er endnu ikke udbredt i Danmark. Aalborg Kommune er netop nu ved at etablere en BRT, og flere kommuner og trafikselskaber har planer om at etablere BRT eller BRT-løsninger. I dette katalog ses der nærmere på seks projekter, hvor studier peger på, at der kan opnås energi- og passagereffektive løsninger, der øger kapaciteten i den kollektive transport, reducerer trængslen på vejene, styrker by- og erhvervsudviklingen og fremmer en bæredygtig, grøn transport.

Formålet med kataloget er at skabe et nemt og overskueligt overblik over disse seks BRT-projekter i Danmark.

Vil du vide mere...