Spring menu over

Kontakt

Hvis du har brug for rådgivning om, hvordan du kommer fra A til B, hvilke regler der er for de forskellige transportmidler samt hvilken billettype der vil passe bedst, kan du med fordel kontakte DOT - Din Offentlige Transport.


Hvis du vil i kontakt med Trafikselskabet Movia, kan du enten ringe eller skrive til os.


Kundehenvendelser: tlf. 70 15 70 00
Mandag-fredag 07:00-18:00.
Lørdag-søndag 08:00-18:00.

Har du ris eller ros, eller ønsker at klage over en kontrolafgift, skal du skrive til os via DOT - Din Offentlige Transport her.

Flexkundehenvendelser: tlf. 70 26 27 27
Mandag-fredag 07:00-18:00.
Lørdag-søndag 08.00-18:00. 

Mail: flextrafik@moviatrafik.dk
Klager skal indmeldes via klageformularen.

Andre henvendelser, omstilling: tlf. 36 13 14 00
Mandag-fredag 08:00-16:00.