Spring menu over
Billede af to glade drenge, som sidder i lokaltoget. Foto: Ulrik Jantzen

Alle nye tog skal køre på el

Alle nye tog skal køre på el
Movia har sammen med regionerne på Sjælland i Movias Mobilitetsplan 2020 sat som mål, at alle nye tog, som Lokaltog anskaffer, skal køre på el. Lokaltog planlægger og gennemfører al lokalbanetrafik inden for Movias område. Den forventede levetid for togsæt er 30-35 år.
Udskiftning til eldrevne tog vil ske i takt med at de eksisterende togsæt udskiftes. I dag kører alle Lokaltogs 64 togsæt på diesel. I 2025 - 2026 forventer lokaltog at udskifte 18 togsæt til batteritog. Omstilling af alle Lokaltogs togsæt forventes først at være gennemført i slut 2030erne.

Du kan finde yderligere oplysninger om Lokaltogs indsats inden for klima og miljø på deres hjemmeside.