Spring menu over
Billede af to mennesker, der går på fortov forbi et busstoppested

Kriterier for Movias borgerpanel

Deltagere i Movias borgerpanel er rekrutteret efter en række kriterier.

I Movias borgerpanel skal der være:

  • Deltagere fra alle 45 kommuner i Movias område
  • En spredning på køn og alder med deltagere i hvert af følgende aldersgrupper 18-34, 35-54 og 55+
  • En jævn fordeling på høj, mellem og lavfrekvente brugere er offentlig transport
  • En jævn fordeling på type af transportmiddel (bus, lokaltog og flextrafik)
  • En spredning af digital parathed i panelet

Panelet mødes to gange årligt og involveres digitalt mellem møderne.
Det er er analysefirmaet Epinion, som står for rekruttering af borgere til panelet.

Læs mere om Movias borgerpanel - eller se, hvad nogle af vores paneldeltagere sagde om borgerpanelmødet 8. marts 2022: