Spring menu over
Billede af en ung mand på vej ned af en trappe

Mobilitet og livet uden for de større byer

Movia arbejder for at udbrede kendte og nye mobilitetsløsninger, der i samspil med kollektive transport skal gøre det muligt for borgerne på Sjælland at bo og arbejde, hvor de vil

Den traditionelle kollektive transport med en stor bus i fast frekvens og rute er udfordret når det kommer til at dække hverdagsmobiliteten for borgerne uden for de større byer. Derfor arbejder Movia tæt sammen med regioner, kommuner og lokale aktører om at teste og udrulle kendte og nye mobilitetsløsninger, der bidrager til en øget fleksibilitet og sammenhæng i det kollektive mobilitetstilbud.

De seneste år har Movia , Region Hovedstaden og Region Sjælland finansieret mere end 15 forskellige demonstrationsprojekter, hvor kommuner, lokalsamfund og forskellige mobilitetsudbydere har afprøvet og udviklet forskellige mobilitetsløsninger. Demonstrationsprojekterne er fordelt på fire temaer:

De tomme bilsæder
Hver morgen kører der mere end 2 millioner tomme bilsæder rundt på Sjælland, som dermed udgør en af de største uudnyttede mobilitetsressourcer i transportsystemet. Projekter med spontan samkørsel – også kendt som blafferi - og planlagt samkørsel, hvor pris, rute og mødested er afklaret på forhånd, skal forsøge at få bragt denne ressource i spil i kombination med den kollektive transport.

De gode skiftesteder
Stationer og stoppesteder sikrer opkobling til den kollektive transport og er samtidig udslagsgivende for passagernes indtryk af den samlede rejse. Movia har med demonstrationsprojekterne opnået viden og erfaring med serviceniveau ved skiftesteder, adgangsforhold for cyklende og gående, sammenhæng til andre private og kollektive transporttilbud samt hvilke sociale og funktionelle tilbud, der kan gøre skiftestederne mere attraktive.

De fleksible løsninger
For at bringe værdien af det den høje frekvens og kapacitet i Movias strategiske net i spil for flere borgere uden for de større byer er der behov for fleksible first og last mile løsninger. Det kunne være løsninger såsom fri cykelmedtag i busser og lokaltog samt plustur om natten.

Ungeliv
Et velfungerende kollektivt transporttilbud er af stor betydning for de unges valg af uddannelse, og hvor mange som gennemfører en uddannelse. Derfor har Movia taget initiativ til at udvikle strategiske samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner med henblik på at forbedre den kollektive transport til og fra uddannelsesinstitutionerne.

Læs om samarbejder og involvering af de unge her

Vil du vide mere...