Spring menu over
Billede af et stoppested, hvor der er mennesker, som venter på bussen

Stoppesteder og udstyr

Movia rådgiver kommuner og regioner om attraktive stoppesteder
Et stoppested er ikke bare et stoppested. Når man placerer et stoppested, er der en række overvejelser, der skal foretages. Man skal sikre, at tilgængeligheden til stoppestedet er optimal – at det ligger tæt på et fodgængerfelt eller en stiforbindelse. Det skal være trygt at benytte stoppestedet, både i forhold til den øvrige trafik og, at der er belysning, når det er mørkt. Faciliteterne ved stoppestedet skal ligeledes overvejes – fx behovet for en læskærm eller bænk, cykelparkering, affaldskurv, realtidsinformation mv. Læs mere om det attraktive stoppested her.

Movia kan formidle stoppestedsudstyr i forskellige kvaliteter
Movia kan rådgive kommunen om, benyttelsen af de enkelte stoppesteder og dermed være med til at sikre, at kommunens investering kommer flest mulig til gavn. Kommuner og regioner kan bestille stoppestedsstandere og countdown-moduler hos Movia i flere forskellige kvaliteter. 

Stoppestedsstander
Holscherstanderen er Movias flagskib. Den består af flere dele, noget der er over jorden – selve standeren som viser buslinjer og trafikinformation, og noget der er under jorden – fundament og sokkelsten. Standeren fås i tre forskellige farver: blå, grøn og grå.

Rørstanderen er en billigere løsning, som kommuner selv kan indkøbe og opsætte. Movia monterer tavler med trafikinformation og eventuelt countdown-modul.

Countdown-modul
Countdown-modulet er et display, som viser nedtælling til næste bus.
Der kan bestilles countdown til både Holscherstander og rørstander.
For mere information kontakt Movia Rådgivning.

Gravearbejde
Hvis bestillingen kræver gravearbejde i forbindelse med placering af sokkel og fundament, skal det fremgå af bestillingen, om det er kommunen selv, der forestår gravearbejdet. Movia vil i givet fald sørge for at sende en graveinstruks til kommunen eller entreprenøren. Hvis kommunen ikke selv udfører gravearbejdet, sørger Movia for dette.

Vil du vide mere...