Spring menu over
Billede af elbus i landlige omgivelser. Foto: Ulrik Jantzen

Samlet økonomi Busdrift

Budgettet for busdriften er sammensat af enkeltbudgetter for alle buslinjer. Hvert enkelt budget er suppleret med en række detaljer for den enkelte buslinje


Budgettet for busdrift er udarbejdet efter build-up metoden. Budgettet er sammensat af enkeltbudgetter for alle buslinjer, som igen tilskudsmæssigt er henført til de enkelte kommuner og regioner. Ændring af budgetforudsætninger for både indtægter og udgifter slår derved direkte igennem på kommunernes og regionernes økonomi med en henholdsvis positiv eller negativ efterregulering.

Når budgetter og estimater udarbejdes, opgøres driftsomfanget ud fra konkrete køreplaner tillagt kommuner og regioners bestilte ændringer. Passagertal budgetteres pr. buslinje, ved at se på realiserede passagertællinger frem til udarbejdelsen af budgettet/estimatet, tillagt forventningen til resten af året, og eventuelt også tillagt den forventede passagereffekt af ændringer i driften på de enkelte linjer. Månedlige opgørelser af passagertal for buslinjer og lokalbaner kan findes på siden statistik og nøgletal.

Versioner af budgetter, estimater og regnskaber

Til alle versioner af budgetter, estimater og regnskaber ligger der for hver kommune og region en specifikation med følgende detaljer om den enkelte buslinje:

 • Antal bustimer i kommunen/regionen
 • Indtægter for hele linjen
 • Kommunen/regionens tilskudsbehov til linjen
 • Linjens selvfinansieringsgrad
 • Passagerer på hele linjen
 • Passager pr. time
 • Tilskudsbehov til hele linjen
 • Timer på hele linjen
 • Tilskud pr. time
 • Tilskud pr. passager
 • Udgifter for hele linjen