Spring menu over

Økonomital

Økonomital for Movia samt hver enkelt kommune og region

Movias samlede økonomi

Movias budgetter, estimater samt årsregnskaber og generelle orienteringer om Movias økonomi ligger på https://ftp.moviatrafik.dk
For at få adgang til serveren skal du skrive en mail til moviaoekonomi@moviatrafik.dk, hvor du blot skriver ”adgang” i emnefeltet, hvorefter du får en mail retur med brugernavn og password.

Movias økonomi for hver enkelt kommune og region

Til alle budgetter, estimater og regnskaber udarbejdes specifikationer af tilskuddet til busdriften opdelt på buslinjer for hver kommune/region.
Af specifikationerne fremgår en række nøgletal pr. buslinje, ligesom fællesudgifter og flextrafik fremgår.
Specifikationerne for hver enkelt kommune og region ligger ligeledes på https://ftp.moviatrafik.dk

Øvrige nøgletal

Movia har udarbejdet "Fede Nøgletal" og "Sammenligning af kommuner", til at illustrere udviklingen i nøgletal visuelt. Du finder filerne under statistik og nøgletal her

Hvis der er spørgsmål til økonomi eller rådgivning, så klik på dette link