Spring menu over

Kvalitetsopfølgning

Movia undersøger og følger op på kvaliteten i Flextrafikordningerne
Flextrafiks operatørenhed tager løbende ud og undersøger kvaliteten af vognmændenes arbejde, herunder uniformering, rettidighed, service, vognens stand og chaufførernes uddannelsesniveau.

Operatørenheden fører også tilsyn med forskellige forhold på destinationerne. Det kan f.eks. være opmåling af trapper og adgangsforhold på steder, hvor der skal anvendes trappemaskiner. Det kan også være tilsyn med borgeres kørestole, hvis der er problemer med fastspænding.

Undersøgelsen foregår synligt for alle, da kontrollanterne er iklædt gule jakker med teksten "Kvalitetsopfølgning" trykt på ryggen. Desuden vil kontrollanterne normalt kontakte personalet, når der foretages en kvalitetsundersøgelse.

Udover den almindelige kvalitetsopfølgning kan en kommune altid rekvirere en kvalitetsundersøgelse af Flextrafikkørslen til en specifik institution/skole.