Spring menu over

Ny i Movia

Det er vigtigt for os, at du som ny medarbejder kommer godt i gang. Derfor har vi et særligt introduktionsforløb, som skal sikre, at du som nyansat føler dig velkommen fra første dag, hurtigt bliver en del af din afdeling og får gode forudsætninger for at udføre dine arbejdsopgaver og bliver en del af vores arbejdsfællesskab.

Vi lægger vægt på, at du får en god start hos os. Derfor har vi et særligt introduktionsforløb for nye medarbejdere

Introduktionsforløb
Inden du møder den første dag, er der blevet udpeget en introcoach i din afdeling, der er ansvarlig for at hjælpe dig i din første tid i Movia. Introcoachen har i samarbejde med din leder sørget for at udarbejde et introduktionsprogram til dig.

Igennem introduktionsforløbet vil du få en indføring i dine opgaver, og hvis du skal sidde med nogle helt særlige systemer, vil du få uddannelse og grundig oplæring. Yderligere vil du blive præsenteret for dine nærmeste kollegaer, interne og eksterne samarbejdspartnere samt blive vist rundt i huset.

Ud over forløbet i din afdeling, inviteres nye medarbejdere til en række introduktionsmøder, hvor du får indblik i vores forretningsstrategi, HR-politikker, it-sikkerhed og god forvaltningspraksis samt de it-værktøjer, som vi bruger.

Opfølgningssamtale
Når du har været ansat i to måneder, vil du blive inviteret til en opfølgningssamtale med din nærmeste leder. Formålet med samtalen er at følge op på ansættelsesforholdet, hvor du og din leder skal afklare om jeres gensidige krav og forventninger er blevet indfriet. Det er også på dette møde, at I sætter nye mål for det fremtidige arbejde.