Spring menu over

Krav til vognene

Af hensyn til at få konkurrenceudsat alle elementer i en udbudsenhed, stiller Movia ikke specifikke krav til materiellet (vognene). Det vil sige, at der fx ikke stilles krav om et bestemt bilmærke, men udelukkende krav til de funktioner, som vognene skal kunne opfylde.

Eksempler på funktionskrav:

  • Vognene skal være egnede til kørselsopgaven.
  • Vognene være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable gennem hele kontraktperioden.
  • Vogne og udstyr skal opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne til enhver tid måtte stille.
  • Kørslen skal gennemføres efter de aftalte retningslinjer, og Movia har til enhver tid ret til at inspicere vognene for at kontrollere deres vedligeholdelsesstand.
  • Vognene skal enhver tid opfylde myndighedernes energi- og miljøkrav.
  • Indstigningstrin og evt. efterfølgende trin skal være lavest mulige. Den maksimale højde er 30 cm. (Type 4 , 5, 6 og 7 vogne).
  • Alle sæder skal være forsynet med nakkestøtte og seleforlænger, samt være fremadrettede. (Type 3, 4, 5, 6 og 7 vogne).

    Kravene varierer alt efter kørselstype og udbudsår. Læs derfor altid udbudsbetingelserne grundigt igennem.