Spring menu over

10 gode råd til kørsel med børn med handicap

1. Korte enkle beskeder

Børn med handicap kan have svært ved at forstå og følge en besked, der er lang og kompliceret. Beskeder skal helst være kortfattede og enkle. Hvis du vil bede/spørge om flere ting, så sig én ting ad gangen og afvent handling/svar på dette, før du beder/spørger om den næste ting.

2. Forudsigelighed

Børn med handicap har som udgangspunkt brug for struktur og forudsigelighed i deres dagligdag for at kunne trives. Derfor kan det være vigtigt, at de kender deres chauffør, ved hvor de skal sidde og kender ruten. Uventede situationer kan fremkalde unødig stress og føre til en dårlig kørselsoplevelse for såvel passagerer som chauffør.

3. Guide frem for at skælde ud

Et barn med handicap kan have svært ved at gennemskue sociale regler og rammer, og derfor kan det føre til, at barnet agerer på en uhensigtsmæssig måde. Frem for at fortælle barnet, hvad det har gjort forkert, kan det anbefales, at man fortæller barnet, hvordan man foretrækker, at det fremadrettet skal agere i en lignende situation.

4. Forberedelse


Børn med handicap har – som nævnt i punkt 2 – som udgangspunkt behov forudsigelighed i deres dagligdag. Derfor er forberedelse på såvel nye som genkendelige situationer centralt. Man kan ikke forvente, at barnet kan forestille sig disse situationer uden at få sat ord på. Derfor er det vigtigt, at man forbereder barnet.

5. Vær præcis når du taler med barnet

Som nævnt i punkt 1 er enkle sætninger at foretrække. Brug ord barnet kender til, og brug dem i korte enkle sætninger. Vær tydelig omkring hvad der forventes af barnet.

6. Undgå krav om svar der kræver tidsfornemmelse

Børn med handicap kan have en nedsat tidsfornemmelse, og derfor kan det være en fordel, hvis man undgår ordvalg som indikerer en sådan. Undgå at sige `2 sekunder, øjeblik etc.`. Vær konkret når der skal tales tid og brug gerne hjælpemidler som alarmer på mobiler eller visuelle hjælpemidler.

7. Faste aftaler skal overholdes

Børn med handicap kan have svært ved at håndtere afvigelser fra det vanlige og fra ting, der er lovet dem. Det handler ikke om, at de ikke gider, men om, at de har brug for den struktur i dagligdagen, som faste aftaler giver dem

8. Undgå krav om øjenkontakt

Børn med handicap kan have svært ved både at fastholde en øjenkontakt og koncentration på en og samme tid. Derfor kan du sagtens tiltale børnene uden at afkræve øjenkontakt.

9. Spørg forældre/personale om barnets behov/vaner

Forældrene til et barn med handicap og personalet omkring barnet ligger inde med en unik viden om det enkelte barn, som kan bruges i kørselssituationen: Enkel viden om diagnose, vaner og behov er centrale og kan medvirke til, at køreturen forløber langt bedre. Yderligere gør denne tilgang også forældrene langt mere trygge.

10. Positiv tilgang uden ironi

Alle børn har brug for en positiv tilgang for at kunne trives, og dette gør sig også gældende for børn med handicap. Her er ansigtsmimik, fravalg af ironi og et enkelt ordvalg centralt, idet børn med handicap kan have problemer med at forestille sig, hvad andre tænker og mener. Hvis de er usikre i en situation, kan det medføre unødig stress.