Spring menu over
Billede af en flextrafik chauffør, som er ved at lukke døren på en flexbil.  Foto: Ulrik Jantzen

Flextrafiks kørselsordninger

I Movias flextrafik er der 6 forskellige kørselsordninger, der samles og koordineres på tværs. Du kan derfor opleve, at du kører sammen med passagerer, der får en anden service, end du gør. Der køres med både personbiler, minibusser/liftvogne.

Det afhænger af kørselsordningen, hvad du som kunde skal være opmærksom på - både med hensyn til priser og service.

Videoen nedenfor forklarer mere om Movia Flextrafiks serviceniveauer. 

Flextrafik uden visitering

Flextrafik uden visitering kan benyttes af alle borgere helt på linje med bus, tog og metro. Der køres ikke efter en fast køreplan, men turen skal bestilles senest to timer før ønsket afgang. Det er ikke nødvendigt at gå ned til et stoppested, da du bliver hentet på den ønskede adresse.

Flextur: Et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse mod egenbetaling i og mellem de kommuner, der tilbyder flextur, som supplement til den traditionelle kollektive trafik i tyndt befolkede områder. Flextur skal bestilles senest 2 timer før ønsket afgang.

Plustur: Et kollektivt transporttilbud på den del af rejsen, hvor bus og tog ikke rækker. Plustur fremsøges på rejseplanen, som en del af den samlede rejse, men skal bestilles individuelt senest 2 timer før ønsket afgang.

Visiteret flextrafik

Flexhandicap: En kørselsordning omfattende kørsel for svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede. For at bruge ordningen skal du være visiteret af den kommune, du bor i. Der er egenbetaling for kørslen.

Flexpatient: Relevant for dem, der skal til behandling eller undersøgelse på hospitalet, og som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. For at benytte ordningen skal du kontakte den region, du er bosat i.

Flexkommune: Kørselsordningen er for dem, der f.eks. skal til læge eller speciallæge, og som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Du skal visiteres til kørslen af den kommune, du er bosat i.

Flexrute: En kørselsordning for elever og brugere, der f.eks. skal til specialskoler, dagtilbud og beskyttede værksteder. Du skal visiteres til kørslen af den kommune, du er bosat i.

Læs mere om kørsel med flexpatient, flexkommune og flexrute her