Spring menu over

Ungdomskort

Går du på en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse, eller er du mellem 16 og 19 år og uden for uddannelsessystemet, kan du købe et ungdomskort.

Med ungdomskort får du:

  • Fri pendling mellem hjem og skole/uddannelsessted.
  • Fri rejse i den kollektive trafik inden for enten zonerne 1-99, 101-199, eller 201-299, afhængig af hvor du bor – alle ugens dage.
  • Mulighed for at rejse til børnetakst (enkeltbillet og rejsekort) uden for dit eget zoneområde på Sjælland, Lolland, Falster og Møn med bus, tog og metro.
  • Mulighed for at købe ungdomsbilletter ved rejse med tog mellem landsdelene og mellem de enkelte takstområder udenfor Sjælland, Lolland, Falster og Møn.
  • Mulighed for rejse til børnetakst (enkeltbillet og rejsekort) inden for takstområderne i det øvrige Danmark.

Et ungdomskort har en fast dagspris. Prisen reguleres årligt og er forskellig for unge på ungdomsuddannelse og unge på videregående uddannelse/ uden for uddannelsessystemet. Prisen for ungdomskort udregnes altid ud fra gældende dagspris fastsat i lovgivningen.

Der betales for samtlige dage, kortet er gyldigt (inkl. weekend, helligdage m.m.).

Kortet er personligt og sælges som pendlerkort med gyldighed i 30 til 120 dage. Gyldighedsperioden starter kl. 00.00 på kortets første gyldighedsdag. Perioden slutter kl. 04.00 efter sidste gyldighedsdag.

Køb og fornyelse
Du kan købe ungdomskort på www.mitungdomskort.dk.

Hvis du er studerende, skal du være opmærksom på, at dit uddannelsessted skal godkende at du går på skolen, før den endelige bestilling går videre til dit trafikselskab. Retten til ungdomskort gælder ikke, før denne godkendelse har fundet sted. Du får herefter kortet tilsendt.

Refusion, ændring og erstatningskort
Ændring og bestilling af erstatningskort sker via www.mitungdomskort.dk

Afbryder du din uddannelse, skal du selv afmelde kortet via www.mitungdomskort.dk

Hvis du ikke får brug for dit ungdomskort, kan det tilbagebetales efter følgende regler: Kortet skal have været brugt i minimum 30 dage, og der skal være minimum 30 dage tilbage til tilbagebetaling. Der opkræves ikke gebyr.

Kontakt
For spørgsmål vedr. ungdomskort henvises til www.mitungdomskort.dk