Spring menu over

8.8 Ledsagerordning for personer med handicap

Personer med permanent eller midlertidigt handicap kan få en ledsager med på rejsen til nedsat pris, når der rejses på enkeltbillet eller rejsekort. Det kræver forevisning af et særligt ledsage- eller legimitationskort (Ledsagekort Danmark, Medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller Medlemskort fra Synscenter Refsnæs). Både indehaver af kortet og en eventuel ledsager kan rejse på enkeltbillet eller et rejsekort med kundetype handicap til børnetakst.

EU-borgere kan købe DSB Ledsagerordningsbillet ved fremvisning af handicapbevis fra det respektive EU-land.

Billetter til ledsagere købes således:

  • Hvis indehaveren af et ledsage- eller legitimationskort rejser alene, udstedes én enkelt børnebillet og der kan medtages to børn under 12 år gratis.
  • Hvis indehaveren af et ledsage- eller legitimationskort rejser med ledsager, udstedes 2 enkelt børnebilletter og hver kan medtage to børn under 12 år gratis.
  • Hvis indehaveren af et ledsage- eller legitimationskort rejser med ledsager, men har anden rejsehjemmel til sig selv (f.eks. Blindekort), udstedes én enkelt børnebillet.
  • Hvis indehaveren eller ledsager er et barn, udstedes børnebillet (der gives ikke yderligere nedsættelse) og der kan medtages et barn gratis.
  • Der henvises i øvrigt til dsb.dk under handicaprabatter.

Fører- eller servicehunde kan altid medbringes gratis. Hunden skal bære symbolet manden med den hvide stok, hundehoved og hånd eller ID-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt ID-kort).