Spring menu over

8.11 DSB 1' tillæg i tog

For rejser på DSB 1’ kræves et tillæg til standardrejser med billet, pendlerkort eller rejsekort. Prisen differentierer mellem DSB 1’ til regionaltog og til alle tog med DSB 1’.

DSB 1’ billet eller kort er gyldig til et antal zoner eller relationer på Sjælland, Lolland og Falster.

DSB 1’

    Kun regionaltog Alle tog
 
Tillæg til én enkelt rejse   40 kr. 180 kr.
 
Pendlertillæg til minimum 30 dage   450 kr. for 30 dage +15 kr. pr yderligere dag 1500 kr. for 30 dage +50 kr. pr. yderligere dag
 
Pendlertillæg til Pendler20   300 kr. 1000 kr.

Tillæg skal altid forevises sammen med gyldig billet/kort.
Der ydes ikke rabat ved køb af 1’klasse til barn, ung og pensionist.

DSB 1’ på billet
Når DSB 1’ tillægget udstedes sammen med billetten, følger gyldigheden billettens. Det vil sige, at et DSB 1’ tillæg til en zonebillet har tidsgyldighed, mens et DSB 1’ tillæg til en relationsbillet gælder til en rejse på den strækning, som billetten er udstedt til.

Tilbagebetalingsregler svarer til dem, der er gældende for standardbilletten, dvs. dagen før afrejse tilbagebetales såvel billet som tillæg.

DSB 1’ på pendlerkort
Når DSB 1’ tillægget udstedes sammen med pendlerkortet, følger gyldigheden pendlerkortets. Det vil sige, at DSB 1’ kan anvendes på rejser, hvor pendlerkortet er gyldigt.

Tillæg til korte rejser på 2-8 zoner udstedes med tidsgyldighed.
Tillæg til lange rejser på 9 zoner eller flere udstedes med relation.

Tilbagebetalingsregler følger det almindelige standardpendlerkort, hvilket vil sige, at efter første gyldighedsdag modregnes forbrug i prisen.

DSB 1’ på pendler20
DSB 1’ tillægget til pendler20 udstedes altid sammen med selve kortet og kan derfor ikke købes særskilt. DSB 1’ regler til pendler20 følger kortets regler, som er beskrevet i 4.3 og 4.7 (refusion).

DSB 1’ på rejsekort
Det er muligt at erhverve et 1’ klasses tillæg til alle tog på en rejse med rejsekort. Det er ligeledes muligt at erhverve et tillæg til 1’ klasse med regionaltog på Rejsekort pendlerkort.