Spring menu over

2.2 Zoneberegning for rejser på 9 zoner eller flere

Enkeltbilletter og pendlerkort til 9 zoner og derover udstedes til en ”relation”, det vil sige, at det er en billet/kort, der gælder til strækningen mellem 2 navngivne stationer eller stednavne og dermed til strækningen mellem den zone, du rejser fra, og den zone, du rejser til.

Udgangspunktet er altid, uanset hvor du køber billetten, at du ikke behøver, ved opslag i zonekort eller andet, at gøre dig bekendt med antallet af zoner, der indgår i rejsen.

Billettens pris beregnes efter den ’længste delstrækning’ (målt i fugleflugtszoner) på den pågældende konkrete stræknings naturlige rejsevej. Fx: A-(C)-B er i luftlinje 9 zoner, A-C er 11 zoner, C-B er 8 zoner. Længste delstrækning er 11 zoner.

Prisudregning relationsrejse
Hvis billetten til lange rejser er udstedt fra A til B uden angivelse af via-punkt, prissættes den på baggrund af en zoneafstand på 9 zoner, og den er alene gyldig på naturlige rejseveje mellem A og B uden et længste ben på over 9 zoner. Hvis billetten til lange rejser er udstedt fra A til B via C, prissættes den på baggrund af en zoneafstand på 11 zoner, og den er gyldig på alle naturlige rejseveje mellem A og B inkl. via C.

På billetten trykkes afrejsezone og destinationszone samt evt. via-zone. Rejser du fra Frederikssund til Gentofte, kan du købe en billet enten med ringbanen, hvor der på billetten står ”via Flintholm-Hellerup”, eller over København H, hvor der på billetten står ”via København H”. Den første billet er på 9 zoner og den sidste er på 10 zoner. Billetten gælder kun til én naturligt fremadskridende rejse, og billetten kan altid bruges på en kortere strækning end den, der står på billetten. Dvs. i dette eksempel kan du med billetten ”via København H” (10 zoner) også vælge at tage turen via Flintholm-Hellerup, men hvis du har købt billetten ”via Flintholm-Hellerup” kan du ikke vælge at tage via København H.