Spring menu over

2.1 Zoneberegning for rejser fra 2 til 8 zoner

”Gennemkørsel” og ”ringzoner”
For korte rejser er der to principper for, hvordan du beregner zoner. For rejser på pendlerkort til og med 8 zoner gælder princippet om gennemkørsel. For rejser på korte enkeltbilletter gælder princippet om ringzoner.

Gennemkørsel - pendlerkort
Når du rejser på pendlerkort til og med 8 zoner, betaler du for det antal zonenumre, du kører i. Dog mindst to zoner.

På et 3-zoners pendlerkort kan man altså køre i de tre zoner, som kortet er gyldigt til.

Gennemgående rejse

Ringzoner – billet
Når du rejser på enkeltbilletter til korte rejser, betaler du for antallet af zoneringe, du kører i, inklusive den zone, hvor rejsen starter.

Forestil dig, at der kastes en sten i vandet. Uden om dannes først én, så to, så tre ringe osv. Udgangspunktet for rejsen er stedet (zonen), hvor stenen rammer vandet. Når man rejser på en 2-zoners billet, kan du rejse rundt i startzonen og den første rings område. På en 4-zoners billet kan du rejse rundt i startzonen, første, anden og tredje rings område osv.

Udgangspunktet er altid den zone, hvor du fysisk befinder dig ved rejsens start. Det er den, der fremgår som startzone på enkeltbilletten til korte rejser. Den tæller som første zone og er altid rød på de farvede zonekort, hvor din rejse starter. På stationer, der ligger på zonegrænsen, kan der være tale om, at flere stationer er udgangspunktet. Disse zoner er røde på zonekortene.

Ringzone princippet med udgangspunkt i Roskilde

Dyreste zone bestemmer prisen for rejser på enkeltbillet til korte rejser
Når du rejser på enkeltbillet til korte rejser, skal du finde din rute på kortet og lægge mærke til, hvilke farvezoner (zoneringe), den går igennem. Det er altid den dyreste farvezone (oftest den, der ligger længst væk), som bestemmer prisen. Uanset om det er der, rejsen slutter, eller om du bare kører igennem zonen undervejs.

Frem og tilbage koster ikke altid det samme for rejser med enkeltbillet til korte rejser
Selv om du vælger den samme rute frem og tilbage, kan du komme ud for, at bussen eller toget kører gennem en dyrere farvezone den ene vej end den anden vej. Du skal derfor nogle gange betale forskellig pris for at komme ud og hjem. Det er den fjerneste (dyreste) farvezone, du kører i undervejs, der bestemmer prisen.

Turen med S-tog fra Svanemøllen til Friheden og tilbage igen er et eksempel på, at det kan være billigere at komme ud end hjem.

Princippet om ”ringe i vandet” bruges her på rejsen fra Svanemøllen (zone 2) til Friheden (zone 33) via København H. (zone 1) og tilbage.

Fra Svanemøllen til Friheden
Du ”kaster stenen ud” i zone 2. Det er zonen, du starter i og rejsens centrum. Uden om danner der sig ringe:

Ringzone fra Svanemøllen til Hvidovre

Første ring uden om er alle de zoner, der støder op til startzonen. Første zonering dækker både zone 1 og zone 33. Du kan altså rejse fra zone 2 til zone 33 gennem zone 1, når du har billet til 2 zoner (startzonen og første zonering).

Fra Friheden til Svanemøllen
På hjemrejsen kaster du stenen ud i zone 33. Nu er den rejsens centrum. Uden om danner der sig igen ringe:

Ringzone fra Hvidovre til Svanemøllen

Første zonering uden om dækker zone 2, men ikke zone 1. Derfor skal du bruge den anden zonering, altså alle de zoner, der støder op til første zonering. Rejsen kræver derfor billet til tre zoner (startzonen, første og anden zonering).