Spring menu over

2. Pris- og zonesystemet

Pris- og zonesystemet bygger på nogle grundprincipper. De er beskrevet nedenfor.

Zoneinddelingen
Det fælles pris- og zonesystem på Sjælland betyder, at du frit kan stige om mellem busser, tog og metro på samme billet eller kort, blot det sker inden for de zoner, de omfatter, og inden for den tid, de er gyldige til. For pendlerkort kræver gyldighed i metroen dog, at pendlerkortet er udstedt med gyldighed til Metroen.

Området er delt op i 211 zoner. Alle zoner har både et zonenummer og et tilknyttet zonenavn. Fx har zone 8 også zonenavnet ”Roskilde”. Zonenumre fremgår på alle busstoppesteder og på mange stationer.

Når du køber et pendlerkort eller en enkeltbillet til en relation, fx mellem Helsingør (zonenummer 5) og Roskilde (zonenummer 8), er det en billet til rejser mellem zone 5 og zone 8 og ikke mellem de to konkrete lokaliteter. En uddybende forklaring kan findes i afsnit 2.2.

Zonegrænser
Bussen eller toget kører nogle gange igennem en zone uden at stoppe. Alligevel skal zonen regnes med, når du køber billet eller kort.

Der er forskel på, hvor zonen skifter, og hvordan det markeres på stationer og ved busstoppesteder.

Zoneskift annonceres i busser via bussens display eller via højtaleren i bussen.

Rejser med almindelige busser
Der kan være flere stoppesteder i samme zone. Skiftet til en ny zone sker oftest ved et stoppested (”grænsestoppested”). Så kan man køre til dét stoppested, hvor der første gang står et nyt zonenummer på stoppestedsstanderen. Zonenummeret viser den zone, der køres ind i. Du kan altså stå af ved et ”grænsestoppested” uden at have gyldig billet eller kort til zonen.

Ved ”grænsestoppesteder” vil der normalt være forskelligt zonenummer for de to stoppesteder på hver sin side af vejen.

I byerne standser busserne kun ved de faste stoppesteder, som er anført i køreplanerne.

Hvis de trafikale forhold uden for byerne tillader det, og der er mere end 600 meter mellem stoppestederne, kan kunden på de fleste almindelige buslinjer stige af og på bussen, selv om der ikke er et stoppested. En sådan strækning er en vinkestrækning. Vinkestrækningerne kan fremgå, når kunden søger i Rejseplanen. Specielle linjetyper (fx S-busser) standser KUN ved de anførte stoppesteder.

Når en kunde ønsker at komme med bussen på en vinkestrækning, skal der gøres tydeligt tegn i god tid. Når det er mørkt, bør der bruges lommelygte eller refleks for at fange chaufførens opmærksomhed.

Når kunden ønsker at stige af bussen på en vinkestrækning, skal kunden i god tid bede chaufføren om at stoppe. Der stoppes kun på steder, hvor det er lovligt at standse ifølge færdselsloven. Det er chaufføren, der afgør, om det er lovligt og forsvarligt at standse bussen.

Rejser med R-, S- og E-bus
Her kan zoneskift ske ved stoppesteder, men zonen skifter ofte mellem stoppesteder.
Du skal have gyldig billet eller kort til de zoner, bussen kører i.

Rejser med tog og metro
Zoneskift kan ske ved stationer eller mellem stationer.

Stationer på en zonegrænse har to zonenumre.

Hvis zoneskiftet sker ved en station, kan du køre til den station, hvor zonen skifter. Du kan altså stå af ved en ”grænsestation” uden at have gyldig billet eller kort til den zone, toget fortsætter ind i.

Hvis zonen skifter mellem to stationer, skal du have gyldig billet eller kort til begge zoner. Du skal altid have gyldig billet til de zoner, du kører i.