Spring menu over

Indledning

Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel (fx. enkeltbillet, rejsekort og periodekort) - med periodekort menes fx pendlerkort, pensionistkort og City Pass), som du kan bruge til at rejse med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn (i det følgende: ”Sjælland”), og hvordan du bruger dem rigtigt. Vær opmærksom på at der er rejsehjemler, som kun er gyldige til udvalgte transportmidler (f.eks. DSB Orangeprodukter), dette Vejledningsdokument omhandler alene rejsehjemler med fælles gyldighed til bus, tog og metro. Husk, at det altid er dit ansvar at sikre dig, at du har korrekt og gyldig rejsehjemmel fra rejsen begynder.

Du skal have gyldig billet eller kort fra rejsen begynder. Du skal selv sikre dig, at din billet eller dit kort er valideret korrekt, og at du på ethvert tidspunkt under rejsen har gyldig billet eller kort. Dit rejsekort skal være korrekt indstillet, fx til kundetypen (barn, voksen, pensionist), serviceniveau (standard eller DSB1’), til rejse mellem landsdele (udvidet forudbetaling for anonyme rejsekort) eller grupperejse. Og derudover skal du være checket ind. Billetter og kort skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, samt ved udstigning i metro og tog indtil stationens område forlades. Enkeltbilletter skal være købt med udgangspunkt i den zone, hvor din rejse starter. Eneste undtagelse her er tilkøbsbilletter, se afsnit 5.

Hvis du ikke kan vise gyldig billet eller kort, når du bliver kontrolleret, skal du betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis din telefon er løbet tør for strøm, er gået i stykker eller skærmen er revnet, så billetten ikke er mulig at scanne. Kontrolafgiften fra 1. november 2022 er:

Trafikvirksomhed Voksne og unge Børn og hunde Cykler
DSB 750 kr. 375 kr. 100 kr.
Trafikselskabet Movia 1000 kr. 500 kr. 100 kr.
Metroselskabet I/S 750 kr. 375 kr. 100 kr.


 
Kunder der ved rejse i Metroen ikke har checket ind på en rejsekortstander tilhørende metroen vil kunne blive opkrævet en kontrolafgift på 10 kr. På rejseplanen.dk kan du planlægge din rejse og se, hvad din rejse koster med forskellige typer rejsehjemmel.

For rejsen gælder ”Fælles landsdækkende rejseregler” – se dinoffentligetransport.dk. Heri findes bl.a. regler om gyldig rejsehjemmel, kontrolafgifter, rejsetidsgaranti ved forsinkelser, regler for erstatning, klagevejledning m.m. Du kan også læse om mulighederne for hjælp til handicappede og om regler for medtagning af bagage, cykler, dyr m.m.

Vi anbefaler, at du læser disse rejseregler, så du ved, hvad du kan forvente af os, og hvad vi forventer af dig.

Buskørslen på Sjælland udføres af private busselskaber, der kører på kontrakt for Trafikselskabet Movia. Rejser med tog (inkl. S-tog) udføres af DSB. Rejser i lokaltog udføres af Lokaltog A/S på kontrakt for Movia. Metroen køres af Metro Service A/S på kontrakt for Metroselskabet I/S.

Takster, dvs. priserne, i den kollektive trafik, fastsættes efter forhandling mellem de parter, der udfører trafikken og i henhold til lovgivningen. På Sjælland er det DSB, Metroselskabet I/S og Trafikselskabet Movia. Taksterne reguleres normalt én gang om
året.

Rejsekort udstedt af Rejsekort A/S kan benyttes som billet til rejser i bus, tog og metro. Mere information og regler for brug af rejsekort findes i ”Fælles landsdækkende rejseregler” samt i ”Rejsekort Kortbestemmelser” på rejsekort.dk