Spring menu over

3.2 Enkeltbilletter til lange rejser (9 zoner eller flere)

Du kan købe enkeltbilletter til lange rejser til:

 • Voksen
 • Barn
 • Pensionist
 • Hund

Enkeltbilletter til 9 zoner eller flere kan købes:

 • På DSB’s og Metroens stationer (automater og betjent salg)
 • På visse lokaltog stationer på Sjælland og Lolland (automater)
 • På Lokaltogs betjente salg
 • I DOT app og DSB app
 • dsb.dk
 • shop.arriva.dk
 • I Arriva Tog app

For cykelmedtagning – se afsnit 8.1.

I alle salgskanaler sælges billetter til brug her og nu. Det er også muligt, i enkelte salgskanaler, at købe billet med henblik på senere afrejse (forsalg).
Billetten kan ikke købes i busserne, bortset fra enkelte udvalgte.

Gyldighed og brug
Enkeltbilletten er gyldig til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen med tog, metro og busser. Der er dermed tale om en enkeltbillet, der gælder til én rejse, hvor der ikke kan rejses retur eller tilbage mod udgangspunktet, og hvor rejsen ikke krydser sit eget spor. Det er tilladt at skifte til et andet transportmiddel, blot den samlede rejse ikke bliver dyrere end den oprindelige enkeltbillet, fx skift fra tog til bus i samme relation. Ved skift af transportmiddel skal den fortsatte rejse påbegyndes ved første mulige lejlighed efter skift.

Billetten har tidsgyldighed i det trafikdøgn (kl. 04:00 – 03:59), som den er udstedt til. Du vælger således selv, hvornår rejsen påbegyndes inden for trafikdøgnet, men så snart rejsen er påbegyndt, er billetten kun gyldig indtil denne rejse er afsluttet. Efter rejsen er afsluttet, bortfalder gyldigheden til fri omstigning i startzonen eller -zonerne, men billetten er fortsat gyldig til et ubegrænset antal rejser inden for billettens tidsgyldighed i den eller de omstigningszoner ved slutdestinationen, der er påtrykt billetten.

Trafikdøgnet fremgår af billetten. Trafikdøgnet går fra kl. 04.00 til kl. 03.59 den følgende dag. Billetten er dog gyldig mindst 5 timer efter udstedelsestidspunktet. Dvs. en kunde, som fx køber en enkeltbillet til en lang rejse kl. 02:00, kan rejse frem til kl. 07:00. Rejsen er således ikke bundet til en bestemt afgang.

Enkeltbilletter til 9 zoner eller flere udstedt i busser gælder i 5 timer fra udstedelsestidspunkt og kan kun anvendes til rejser med Movias busser.

Billetter kan benyttes til en kortere strækning end den, der står på billetten.

Skal du foretage en returrejse skal du købe 2 enkeltbilletter.

Ruter
Når en billet indeholder en ruteangivelse, dvs. at der på billetten er angivet en via-zone, skal den anvendes på denne rute. På billetter, hvor der er angivet en via-zone, er billetten dog altid gyldig til en rute til samme destination, hvor ruten har samme pris eller er billigere, end den rute, der er betalt for.

Når en billet ikke indeholder en ruteangivelse, forudsættes det, at den korteste rute mellem afrejse- og destinationszonen anvendes på rejsen.

For at være en naturlig rejsevej skal rejsevejen være et realistisk rute-alternativ for den pågældende relation, således som eventuelle via-angivelser angiver. Det betyder, at rejsetiden via denne rejsevej ikke må være uforholdsmæssigt længere end øvrige naturlige rejseveje. Enkeltbilletten gælder altså ikke i zoner, der er på en unødvendig
omvej for den pågældende relation.

Tilslutningskørsel i start- og destinationszonen
Enkeltbilletten er gyldig til ubegrænset rejse med tog, metro og bus i den eller de afrejse- og destinationszoner, der er angivet på billetten i hele kalenderdøgnet (kl. 00:00 – 23:59). Når destinationszonen er nået, bortfalder gyldigheden i afrejsezonen.

Ombytning/ændring
Ombytning eller ændring af en billet skal ske senest på billettens gyldighedsdag. Billetter købt i DSB netbutik eller DSB app skal ombyttes eller ændres senest dagen før billettens gyldighedsdag.

Refusion før rejsen og efter rejsen
Ubenyttede billetter kan tilbagebetales. Det skal ske senest dagen før afrejse. Såfremt det kan dokumenteres, at én eller flere personer, der fremgår af billetten, ikke skal foretage rejsen, kan et beløb svarende til billetprisen for denne/disse refunderes. Dokumentation er en påtegning af en togfører.