Spring menu over

3.1 Enkeltbilletter til korte rejser (2-8 zoner)

Du kan købe enkeltbilletter til korte rejser til:

 • Voksen
 • Barn
 • Pensionist (kun fra 4 zoner)
 • Hund

Billetter til korte rejser kan købes:

 • I busser (visse buslinjer kan undtages herfra - læs evt. nærmere på dinoffentligetransport.dk)
 • På DSB’s og Metroens stationer (automater og betjent salg)
 • På visse Lokaltogs stationer (automater og betjent salg)
 • I visse lokaltog i Hovedstaden
 • I DOT app og DSB app
 • dsb.dk
 • shop.arriva.dk
 • I Arriva Tog app
 • Via SMS

For cykelmedtagning – se afsnit 8.1.
Billetter til korte rejser (2-8 zoner) kan købes til brug her og nu, og de kan købes i forsalg, hvis rejsen skal foretages senere. Det er ikke muligt at købe billetter til korte rejser i forsalg i alle salgskanaler. Ved billetkøb i bussen skal du fortælle chaufføren, hvor du skal hen og din rejsevej, hvis han/hun skal hjælpe dig med korrekt billettering.

Gyldighed - zoner
Billettens pris og gyldighedsområde er baseret på ringzoneprincippet. Billetten skal altid købes med udgangspunkt (startzone) i den zone hvor man fysisk påbegynder sin rejse.

En grundbillet (2-zoners billet) gælder i den zone, hvor den er udstedt, og i alle zoner, der støder op til den. Det gælder også zoner, hvor kun spidserne støder sammen.

2 zoner omkring Hillerød
Grundbillettens gyldighed er defineret for at undgå, at en meget kort rejse over en zonegrænse bliver dyrere end en længere rejse inden for én zone.

Rejser fra zone 2
Gyldighed – Tid
Billetter til korte rejser kan bruges til et ubegrænset antal rejser inden for den tid og de zoner, den er gyldig i. Den sidste påstigning skal ske inden billetten udløber, og billetten skal være gyldig, når bussen eller toget ifølge køreplanen skal køre fra stoppestedet eller stationen.

Her er to eksempler:

 • Billetten udløber kl. 13.00. Bussen eller toget skal køre kl. 12.59 efter køreplanen, men kører først kl. 13.02. Billetten gælder alligevel.
 • Billetten udløber kl. 13.00. Bussen eller toget skal køre kl. 13.02 efter køreplanen. Billetten gælder ikke, selvom man står på inden udløbet.

Rejser du på en enkeltbillet udstedt på mobil salgskanal (app eller sms), skal den være modtaget inden første påstigning. Efter billettens udløb er fortsat rejse tilladt inden for gyldighedsområdet, så længe der ikke foretages skift mellem to forskellige transportmidler (f.eks. bus og metro) eller mellem to transportmidler af samme slags (f.eks. mellem bus og bus eller mellem metro og metro).

Billettens tidsgyldighed er anført på billetten. Enten med tidsgyldighed pr. købte antal zoner eller med start- og/eller udløbstidspunkt.

Tidsgyldighed for billetter til korte rejser (2-8 zoner):

2 zoner 1 time 15 minutter
3 zoner 1 time 30 minutter
4 zoner 1 time 45 minutter
5 zoner 2 timer  
6 zoner 2 timer 15 minutter
7 zoner 2 timer 30 minutter
8 zoner 2 timer 45 minutter


Metroen og bl.a. A-bussen kører med faste intervaller. Det betyder, at det her er påstigningstidspunktet, der bestemmer om billetten er gyldig.

Transportmidlet skal forlades ved førstkommende endestation eller i Metroen senest 30 minutter efter udløb af rejsehjemlens tidsgyldighed.

Refusion før rejsen og efter rejsen
Ubenyttede billetter kan tilbagebetales. Det skal ske senest midnat dagen før afrejse. Billetter til korte rejser kan dermed ikke tilbagebetales, når salgsdato og gyldighedsdato er identisk, og heller ikke på den dato, der er gyldighedsdatoen.

Køb af enkeltbillet til korte rejser (2-8 zoner) via SMS
Ønsker du at købe SMS-billet til flere personer, skal de købes enkeltvis.

Billetten skal være købt i påstigningszonen og modtaget på din mobiltelefon, inden du stiger på bus, tog eller metro. Hvis du ikke modtager din SMS-billet inden for få minutter, skal du bestille en ny, eller købe anden rejsehjemmel.

En SMS-billet er kun gyldig på den telefon, hvortil den er købt. Det er ikke lovligt at ændre i, kopiere eller videresende SMS-billetter.