Spring menu over

4.7 Refusion og ændring af pendlerkort

Pendlerkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse.

Pendlerkort i apps og på rejsekort har en ikke-refunderbar periode på 8 dage. Det vil sige, at der fratrækkes prisen for 8 dage fra kortets restbeløb, hvis kunden ønsker kortet refunderet inden endt gyldighed. Den dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.

Kort, der er købt forud, refunderes helt, hvis første gyldighedsdag ikke er overskredet.

Ved alle former for refusion og ændring, som foretages ved personlig betjening eller via DOT web-shop, opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Har du købt pendlerkort i DSB app eller DOT app, kan du få refunderet kortet i appen. Det sker uden ekspeditionsgebyr.

Ved dokumenteret sygdom kan refusion ske med tilbagevirkende kraft. Det sker ved at skrive til Movia Kundecenter, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby. Man skal vedlægge kort eller kvittering for køb af pendlerkort og lægeerklæring eller dokumentation fra sygehus, hvoraf det fremgår, at man i perioden ikke har kunnet benytte bus, tog og metro.

Ved dødsfald kan refusion ligeledes ske med tilbagevirkende kraft. Her skal der vedlægges en kopi af skifteretsattesten.

Har du pendlerkort DOT Billetter app, så kan du også sende dokumentation til Movia digitalt, via dinoffentligetransport.dk.

Refusion af Pendler20-kort
Pendler20 kort hvor 60-dages perioden ikke er påbegyndt kan refunderes fuldt ud.

Når de 60 dage er påbegyndt, fratrækkes de forbrugte rejsedage plus værdien af 5 rejsedage. Det vil sige, at der fratrækkes prisen for 5 rejsedage, hvis 60-dages perioden er påbegyndt, men der ikke er forbrugt nogle rejsedage.

Efter udløb af 60-dages perioden er der ingen refusion.

En aktiveret rejsedag kan ikke fortrydes, så der ydes hverken tilbagebetaling eller tilbageførsel af en aktiveret rejsedag.

Ændring af kort
Hvis du flytter, kan det betyde, at pendlerkortets zonenumre eller zoneantal skal ændres. Ændring af zonegyldighed for pendlerkort i apps kan ske som refusion samt køb af nyt kort i app’en. For pendlerkort på rejsekort kan skift til andet gyldighedsområde ske via selvbetjening på rejsekort.dk.