Spring menu over

4.1 Pendlerkort til korte rejser på 2-8 zoner

Pendlerkort er til dig, der rejser samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden. Hvis du rejser mindre end 26 gange om måneden, kan Pendler20 være den billigste billettype – se afsnit 4.3.

For korte rejser mellem 2-8 zoner udstedes pendlerkortet med faste zoner gældende efter gennemkørselsprincippet. Du kan bruge kortet til et ubegrænset antal rejser i de sammenhængende zonenumre og i den købte periode. Det fremgår af pendlerkort med gyldighed til en eller flere af zonerne 1, 2, 3 og/eller 4, om kortet er gyldigt i Metroen eller ej. Hvis du rejser i Metroen med pendlerkort uden gyldighed til Metroen, har du ikke gyldig rejsehjemmel, medmindre du har købt en tilkøbsbillet. Hvis du har fravalgt gyldighed til Metroen, men alligevel får behov for at anvende metro, kan du efterfølgende tilkøbe gyldighed til Metroen ved at købe en tilkøbsbillet, jf. afsnit 5.

Der udstedes pendlerkort til voksne og til børn. Pendlerkort udstedes også til 1. klasse ved køb af et fast tillæg til pendlerkortet i gyldighedsperioden.

Pendlerkort på 2-8 zoner kan købes:

  • I DOT app (mobil)
  • I DSB app (mobil)
  • På rejsekort.dk (pendlerkort på rejsekort)

Brug og gyldighed
Du kan selv vælge zonerne til dit pendlerkort, så længe zonerne hænger sammen. Du kan vælge 2-8 zoner. Har du brug for 9 eller flere zoner skal du bruge et "pendlerkort til lange rejser". Se afsnit 4.4.

Du betaler en fast pris for antallet af zoner på dit pendlerkort – dog skal der betales et tillæg for gyldighed i Metroen.

De gyldige zoner fremgår af pendlerkort på app. På rejsekortet kan du se dine gyldige zoner på rejsekort-automaterne eller på din personlige side på rejsekort.dk.

Gyldigheden for et pendlerkort er fra 30 til 60 dage. Gyldighedsperioden starter kl. 00.00 på kortets første gyldighedsdag. Perioden slutter kl. 03.59 efter sidste gyldighedsdag, dog kl. 23:59 for pendlerkort på rejsekort.