Spring menu over

4.6 Pendlerkort til børn og unge under 16 år

Pendlerkort til børn og unge under 16 år sælges på samme vilkår som pendlerkort til voksne.

Særlige krav
Pendlerkort til børn og unge kan bruges indtil, du fylder 16 år. Du skal betale voksenpris, fra du fylder 16 år. Børn og unge kan kun købe personlige kort (på mobil og rejsekort) forud, hvis kortet træder i kraft før, de fylder 16 år. Det kan højst være gyldigt 30 dage efter det fyldte 16. år (fødselsdag eksklusiv).

Med et pendlerkort til børn og unge kan du gratis medtage et barn under 12 år.