Spring menu over

Typer af Rejsekort

Rejsekort personligt
Må kun benyttes af kortindehaveren selv.
Kundetyper: voksen, barn, pensionist, ung, handicap

Rejsekort flex
Kan deles med familie og venner.
Kundetyper: voksen, barn, hund, cykel.

Rejsekort anonymt
Et såkaldt ihændehaverkort. Der er ikke knyttet en kundeprofil til dette kort.
Kundetyper: voksen, barn.

Rejsekort med pendler kombi
Rejsekort personligt og pendlerkort i ét
Kundetyper: voksen, barn, pensionist, ung, handicap.

Pendlerkort
Kun til pendlerrejser. Skal have aktiv periode, for at kunne benyttes.
Kundetyper: voksen og barn

Rejsekort erhverv
Til rejsekort i arbejdstid. Ejes af virksomheden og må benyttes af medarbejdere

Skolekort
Til rejser mellem hjem og skole.
Bestilles af skolen.

Ungdomskort
Til rejser mellem hjem og uddannelsessted.
Bestilles på ungdomskort.dk