Spring menu over

Pendlerkort

Der skal altid checkes ind, når ny periode skal aktives/overføres til kortet. Dette gælder både pendlerkort og pendler kombi.

Rejsekort med Pendler Kombi skal checkes ind og ud ved alle rejser, både inden- og uden for pendlerområdet.

Penderkort skal kun checkes ind, når ny periode skal overføres/aktiveres på kortet og på rejser med bus.

Det er ikke et krav, at der checkes ud – eller checkes ind på rejser med tog eller metro.