Spring menu over

2. Rejsehjemmel

Ved rejsehjemmel forstås den billet eller det kort, som rejsen foretages på, herunder rejsekort samt billetter og kort udstedt på mobil.

Gennemgående billetter
En rejsehjemmel til en sammenhængende rejse med tog, letbane, lokalbanetog og metro, som er købt i én transaktion (dvs.i et samlet køb) er en gennemgående billet. Dette giver særlige rettighe-der ifm. driftsforstyrrelser, jf. afsnit 14.