Spring menu over

2.1 Regler og priser

Rejser med tog

For rejser med tog vest for Storebælt, indenfor trafikselskabsområder og mellem landsdele gælder
priser og produktbeskrivelser for DSB’s og Arriva Togs billetter og kort jævnfør www.dsb.dk og www.arriva.dk

For rejser med tog lokalt indenfor Nordjyllands Trafikselskab gælder priser og produktbeskrivelser for Nordjyllands Trafikselskabs billetter og kort jævnfør www.NordjyllandsTrafikselskab.dk.

Rejser over Storebælt og over Øresund

For rejser med DSB over Storebælt gælder DSB’s priser og produktbeskrivelser for billetter og kort
jævnfør www.dsb.dk.

For rejser til og fra Sverige inden for takstområde Øresund gælder priser og bestemmelser for billetter og kort for takstområde Øresund jævnfør www.dsb.dk.

For rejser til of fra Bornholm gælder priser og produktbeskrivelser for billetter og kort, jævnfør www.dsb.dk.

Rejser med bus vest for Storebælt

For rejser med bus vest for Storebælt med FynBus’, Sydtrafiks, Midtrafiks eller Nordjyllands Trafikselskab busser gælder priser og produktbeskrivelser for FynBus’, Sydtrafiks, Midttrafiks og Nordjyllands Trafikselskabs billetter og kort, se www.fynbus.dkwww.sydtrafik.dkwww.midttrafik.dk og www.NordjyllandsTrafikselskab.dk

Rejser med bus, tog og metro øst for Storebælt

For rejser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn gælder priser og produktbeskrivelser for billetter og kort for DOT (Din Offentlige Transport), jævnfør www.dinoffentligetransport.dk og www.dsb.dk

Rejser på Bornholm

For rejser med bus på Bornholm gælder priser og produktbeskrivelser for BATs billetter og kort, se www.bat.dk.

Øvrige informationer

Der kan være enkelte produkter, hvor reglerne afviger fra ovenstående. Der henvises til de enkelte
selskabers hjemmesider jævnfør ovenfor.

Oversigt over takstområder og takstzoner kan findes på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21).

Rejsekort kan benyttes i det meste af landet. Priser og rabatter varierer afhængig af, hvor rejsen
foretages.

På www.rejseplanen.dk er det muligt at beregne prisen for de fleste rejser. For mere information
om priser og produkter henvises til de respektive selskabers hjemmesider (se afsnit 21).