Spring menu over

2.2 Kundetyper

Det er kundens ansvar at have en gyldig rejsehjemmel udstedt til korrekt kundetype.

I den kollektive trafik findes følgende fælles hovedkundetyper:

 • Gratis barn ifølge med betalende voksen (maks. to børn til og med 11 år) eller ifølge med betalende barn (ét barn til og med 11 år)
 • Betalende barn (fra 12 til og med 15 år eller alene under 12 år)
 • Ung (personer i alderen fra 16 år til og med 25 år, personer med Ungdomskort og personer, som er indskrevet på en SU-berettiget uddannelse og kan fremvise studiekort)
 • Voksen (fra 16 år)
 • Pensionist (fra og med 67 år)
  • Førtidspensionist med flere. (For dokumentation henvises til de enkelte selskabers hjemmeside, se afsnit 17)
 • Handicap (kan fremvise Ledsagerkort Danmark, Medlemskort til Dansk Blindesamfund eller medlemskort til Synscentret Refsnæs)
 • Hund (stor hund (til barnepris) eller hund i taske (gratis))
 • Cykel. Ved rejser med DSB (gælder ikke S-tog) kræves en cykelpladsbillet, læs mere på www.dsb.dk. Rejsekort indstillet til cykel er ikke gyldig rejsehjemmel til rejser med DSB tog
  (cykelmedtagning gratis i S-tog).

Når kunden rejser på aldersbetinget eller statusbetinget rejsehjemmel, skal kunden på forlangende
kunne fremvise dokumentation for, at de opfylder betingelserne for at kunne rejse med den pågældende rejsehjemmel.

Herudover findes der yderligere en række kundetyper, som er specifikke for de enkelte selskaber.
Der henvises til de respektive selskabers hjemmesider (se afsnit 21).

Permanente eller midlertidige indstillinger af kundetyper på et rejsekort:

Når kunden køber sit rejsekort, bestemmer kunden samtidig, hvilken kundetype og hvilket serviceniveau, det pågældende rejsekort skal gælde til.

Afhængigt af kundetype kan kunden efterfølgende foretage midlertidige eller permanente ændringer af indstillingerne på kortet.

Permanente ændringer kan kunden få foretaget ved at kontakte Rejsekort Kundecenter eller på udvalgte salgssteder (se rejsekort.dk). I begge tilfælde kan der kræves dokumentation.
Midlertidige ændringer kan ske på eksempelvis Check ind ekstra standere eller på rejsekortautomaten.

Rejsekort Personligt kan ændres til følgende kundetyper:

 • Voksen, barn, ung, handicap eller pensionist

Rejsekort Flex kan ændres til følgende kundetyper:

 • Voksen, barn, hund eller cykel

Rejsekort Anonymt kan ændres til følgende kundetyper:

 • Voksen, barn, hun eller cykel

Hvis kunden vil rejse på DSB 1’, skal kunden indstille sit rejsekort til første klasse. Enten midlertidigt for sin næste rejse, hvilket kunden kan gøre i en rejsekortautomat, eller permanent på udvalgte
salgssteder eller via selvbetjening på www.rejsekort.dk. Se mere om priser for rejser på DSB 1’ på www.dsb.dk

Efter check ind med skift af transportmiddel, hvor kunden har opgraderet til DSB 1’, skal kunden være opmærksom på opgraderingen forsvinder. Kunden skal foretage check ud, opgradér til DSB 1’ og foretage check ind igen. Rejsen bliver kædet sammen som én rejse, og kunden betaler kun ét
tillæg.