Spring menu over

14. Driftsforstyrrelser

Ved forsinkelse eller aflysning er kunden omfattet af

  • Rejsetidsgaranti for rejser med Arriva, Nordjyske Jernbaner, Lokaltog og DSB inkl. S-tog, eller
  • Rejsegaranti for rejser med trafikselskaberne (bus, lokalbanetog og Letbanen ved Aarhus samt Odense Letbane) Nordjyske Jernbaner eller Metro eller
  • Forordningen om jernbanepassagerers rettigheder (jævnfør nedenfor afsnit 14.2)