Spring menu over

12. Afvisning og bortvisning

Personalet har ret til at afvise eller bortvise kunder fra transportmidler eller stationsområder, hvis de efter personalets vurdering er til gene. Personalet kan bl.a. afvise eller bortvise kunder, der:

  • udgør en sikkerhedsmæssig risiko (f.eks. kunder med rulleskøjter på)
  • ikke har og/eller ikke vil anskaffe gyldig billet eller kort
  • ikke følger anvisninger fra personalet
  • ikke følger de anvisninger som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om
    benyttelse af det enkelte transportmiddel eller stationsområde
  • opfører sig støjende, opfører sig voldeligt eller øver hærværk
  • tilsmudser sæder, afgiver kraftige lugte mv.
  • har medbragt dyr, som er til gene
  • opholder sig på stationsområder uden berettiget ærinde.

Afvisning eller bortvisning kan ske ved politiets hjælp.

Afvisning eller bortvisning af ovenstående grunde medfører ikke krav på tilbagebetaling af ubenyttet eller delvist benyttet billet eller kort.