Spring menu over

Chaufføruddannelse

Udover den lovpligtige chaufføruddannelse stiller Movia krav om, at operatørerne sørger for en certificering af sine chauffører
Der stilles en række lovmæssige krav både til chauffører, der kører buskørsel og til chauffører, som kører offentlig servicetrafik - det vil sige Flextrafik. Desuden stiller Movia krav om chaufførcertificering.
Uddannelseskrav for rutebuschauffører
De fleste chauffører, der kører bus er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse. Reglerne og krav om kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse blev vedtaget i EU i 2003, og gælder i alle EU-medlemsstater. Formålet med kvalifikationsuddannelsen er at sikre, at chauffører har de nødvendige kvalifikationer.

 

På kvalifikationsuddannelsen indgår teoretiske og praktiske fag inden for:

Videreuddannelse i brændstoføkonomisk kørsel med hovedvægt på sikkerhed.

 

Anvendelse af reglerne på vejtransport- og personbefordringsområdet.

 

Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik.

Kvalifikationsuddannelsen medvirker således til at øge færdselssikkerheden og forbedre miljøet.
Reglerne trådte i kraft d. 10. september 2008 for erhvervsmæssige personbefordring med bus. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2005 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Chaufførcertificering
Ud over den lovpligtige chaufføruddannelse har Movia, i forbindelse med sine udbud af rutekørsel, fokus på en række kvalifikations- og servicekrav til chaufførerne. Derfor skal chaufførerne certificeres af Movia.
Det er operatøren, dvs. den enkelte chaufførs arbejdsgiver, der har ansvaret for, at certificeringen sker inden for det første kontraktår, og gentages hvert femte år. Chauffører, der ansættes i kontraktperioden, som ikke er certificeret, skal certificeres senest seks måneder efter ansættelsen.
Chaufførerne bliver certificeret ved, at gennemføre en teoretisk prøve på Movias chaufførportal, ”Vores Movia”. Prøven består af en række spørgsmål om zone-/takstsystemet og kvalitet. Spørgsmålene er udarbejdet af Movia på baggrund af de krav, der i udbudsmaterialet til rutekørsel stilles til chaufførernes kundeservice.